ปิดบริการ อาคารโลกใต้น้ำ ระหว่างวันที่ 8 มีนาคม – 17 เมษายน พ.ศ. 2561
Arrow
Arrow
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมอบรมและค่าย

ภาพข่าวกิจกรรม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางรอบการแสดงท้องฟ้าจำลอง

วัน/รอบการแสดง รอบสถาบันการศึกษา
(10.00 น.)
รอบแสดง
(11.00 น.)
รอบสถาบันการศึกษา
(13.00 น.)
รอบแสดง
(14.00 น.)
รอบแสดง
(15.00 น.)
อังคาร รอบบรรยายภาษาอังกฤษ
(สถาบันการศึกษา
และประชาชนทั่วไป)
ปกติ ปกติ ปกติ
พุธ ปกติ ปกติ ปกติ
พฤหัสบดี ปกติ ปกติ ปกติ
ศุกร์ ปกติ ปกติ ปกติ
วัน/รอบการแสดง รอบสถาบันการศึกษา
(10.00 น.)
รอบแสดง
(11.00 น.)
รอบแสดง
(13.00 น.)
รอบแสดง
(14.00 น.)
รอบแสดง
(15.00 น.)
รอบแสดง
(16.00 น.)
เสาร์ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ
อาทิตย์ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ

* เปิดให้บริการ วันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 9.00 น. - 16.30 น. ปิดบริการ วันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
* รอบบรรยายภาษาไทย อัตราค่าเข้าชม เด็กคนะละ 20 บาท / ผู้ใหญ่คนละ 30 บาท
* รอบบรรยายภาษาอังกฤษ อัตราค่าเข้าชม เด็กคนละ 30 บาท / ผู้ใหญ่คนละ 50 บาท
* รอบ 10.00 น. ของทุกวันอังคารเป็นรอบบรรยายภาษาอังกฤษสำหรับสถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไป
* รอบ 10.00 น. และ 13.00 น. (เสาร์ - อาทิตย์ เฉพาะรอบ 10.00 น.) เป็นรอบจองของสถาบันการศึกษา