Arrow
Arrow
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมอบรมและค่าย

ภาพข่าวกิจกรรม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางรอบการแสดงท้องฟ้าจำลอง

วัน/รอบการแสดงรอบสถาบันการศึกษา
(10.00 น.)
รอบแสดง
(11.00 น.)
รอบสถาบันการศึกษา
(13.00 น.)
รอบแสดง
(14.00 น.)
รอบแสดง
(15.00 น.)
อังคารรอบบรรยายภาษาอังกฤษ
(สถาบันการศึกษา
และประชาชนทั่วไป)
ปกติปกติปกติ
พุธปกติปกติปกติ
พฤหัสบดีปกติปกติปกติ
ศุกร์ปกติปกติปกติ
วัน/รอบการแสดงรอบสถาบันการศึกษา
(10.00 น.)
รอบแสดง
(11.00 น.)
รอบแสดง
(13.00 น.)
รอบแสดง
(14.00 น.)
รอบแสดง
(15.00 น.)
รอบแสดง
(16.00 น.)
เสาร์ปกติปกติปกติปกติปกติ
อาทิตย์ปกติปกติปกติปกติปกติ
* เปิดให้บริการ วันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 9.00 น. - 16.30 น. ปิดบริการ วันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
* รอบบรรยายภาษาไทย อัตราค่าเข้าชม เด็กคนะละ 20 บาท / ผู้ใหญ่คนละ 30 บาท
* รอบบรรยายภาษาอังกฤษ อัตราค่าเข้าชม เด็กคนละ 30 บาท / ผู้ใหญ่คนละ 50 บาท
* รอบ 10.00 น. ของทุกวันอังคารเป็นรอบบรรยายภาษาอังกฤษสำหรับสถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไป
* รอบ 10.00 น. และ 13.00 น. (เสาร์ - อาทิตย์ เฉพาะรอบ 10.00 น.) เป็นรอบจองของสถาบันการศึกษา