รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก 2558

ตามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ได้จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก ประจำปี 2558 ขึ้น ในระดับอนุบาล 2 – 3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – ปีที่ 3 ทั้งนี้ ได้มีโรงเรียนต่าง ๆ ร่วมส่งโครงงานวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการประกวดฯ เป็นจำนวนมาก ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณทุก ๆ โรงเรียนที่ให้ความสนใจและตอบรับกิจกรรมของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาด้วยดีมาโดยตลอด

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยกลุ่มวิทยาศาสตร์ปฐมวัย ได้ดำเนินการคัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็กในรอบแรก เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังมีรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกตามไฟล์แนบด้านล่าง สำหรับโรงเรียนที่เข้ารอบ ให้นำโครงงานมาติดตั้ง ในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ ชั้น 7 อาคาร 4 ทั้งนี้ จะดำเนินการตัดสินรอบสุดท้าย ระดับอนุบาล 2 – 3 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2558 และระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – ปีที่ 3 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ในเวลา 09.30 น. ณ ชั้น 7 อาคาร 4 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2392 5951 – 5 ต่อ 1600 และ 1601

ดาวน์โหลดรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก 2558