ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการในวันแม่แห่งชาติ 2558

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. หยุดบริการในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นเวลา 1 วัน จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน