ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าแข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 2558

ตามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ได้จัดการแข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 โดยจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ ได้มีโรงเรียนต่าง ๆ ร่วมส่งนักเรียนของตนเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ เป็นจำนวนมาก

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอบคุณทุก ๆ โรงเรียนที่ให้ความสนใจ และตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และได้ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 2558 ครั้งนี้ ตามไฟล์แนบด้านล่าง สำหรับนักเรียนที่มีรายชื่อเข้าแข่งขัน ให้มารายงานตัวเพื่อลงทะเบียนก่อนเวลาแข่งขัน ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่ เวลา 07.30 – 08.30 น. ณ จุดลงทะเบียน ชั้น 1 อาคาร 4 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2392 5951 – 5 ต่อ 2031 และ 2044

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนเข้าแข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย