ขอเชิญร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทย ครั้งที่ 11 (3 พ.ย. – 20 ธ.ค. 2558)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ขอเชิญร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทย ครั้งที่ 11 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ โดยจัดฉายระหว่างวันที่ พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) 

งานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ฯ ปีนี้ จัดขึ้นในหัวข้อ “ปีสากลแห่งแสง” (International Year of  Light2015) ถือเป็นการขยายโอกาสการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยเป็นการเพิ่มช่องทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ด้วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการชมภาพยนตร์ ทั้งนี้ ผู้ชมจะได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนาน และเกิดความเข้าใจในเรื่องของแสง และการนำเทคโนโลยีแสง มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดกำหนดการฉายภาพยนตร์ฯ ได้ที่ http://www.sciplanet.org/sce/science-film-festival-2015 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2391 0544 และ 0 2392 1773