ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ปิดบริการในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (วันพ่อแห่งชาติ) เป็นเวลา 1 วัน จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน