ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการในวันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2558

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ปิดบริการในวันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2558 เนื่องในวันรัฐธรรมนูญเป็นเวลา 1 วัน จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน