งานแถลงข่าวเปิดห้องฉายดาวโฉมใหม่และเปิดตัวเครื่องฉายดาวระบบดิจิตอล (14 ธ.ค. 58)

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. จัดงานแถลงข่าวเปิดห้องฉายดาวโฉมใหม่สมบูรณ์แบบด้วยระบบแสง สีเสียงที่ได้มาตรฐาน พร้อมเปิดตัวเครื่องฉายดาวระบบดิจิตอล ที่มีศักยภาพความละเอียดคมชัดสูงระดับ 4K พร้อมด้วยระบบดิจิตอล Digistar 5 จากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจเรียนรู้ดาราศาสตร์ ได้เรียนรู้ผ่านการแสดงท้องฟ้าจำลองระบบดิจิตอลที่ทันสมัย ทั้งนี้ จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันอังคารที่ มกราคม 2559