เชิญร่วมกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และสังเกตการณ์สุริยุปราคา วันที่ 9 มีนาคม 2559

ตามที่จะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นสุริยุปราคาเต็มดวงที่ประเทศอินโดนีเซีย แต่ในประเทศไทยเราจะสังเกตเห็นเป็นสุริยุปราคาบางส่วน และสามารถสังเกตได้ทั่วประเทศ ในบริเวณภาคใต้ตอนล่างที่จังหวัดสงขลา และภูเก็ต เราจะสังเกตเห็นดวงอาทิตยเว้าแหว่งหรือถูกดวงจันทร์บดบังมากที่สุดประมาณ 80% ในเวลาประมาณ 07.26 น. สำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เราจะเริ่มสังเกตปรากฏการณ์นี้ได้ตั้งแต่ เวลาประมาณ 06.38 น. และมองเห็นดวงอาทิตย์ถูกดวงจันทร์บดบังมากที่สุด ในเวลาประมาณ 07.32 น. 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ร่วมกับสมาคมดาราศาสตร์ไทย จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และสังเกตการณ์สุริยุปราคาครั้งนี้ โดยในวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559 ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ จะเปิดการแสดง รอบพิเศษ จำนวน 2 รอบ ในเวลา 17.00 น. และ 18.00 น. (ผู้ร่วมกิจกรรมซื้อบัตรเข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 16.00 น.) และในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 จะเริ่มตั้งกล้องดูดาวตั้งแต่ เวลา 04.00 น. เป็นต้นไป เพื่อสังเกตการณ์ปรากฏการณ์ดาวเคราะห์เรียงตัว และในช่วงเช้าจะสังเกตปรากฏการณ์การเกิดสุริยุปราคาที่มองเห็นได้บางส่วน และจัดให้มีการบรรยายเกี่ยวกับปรากฏการณ์สุริยุปราคา เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรม ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วนเหนือฟ้ากรุงเทพมหานคร วันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 ได้ที่ไฟล์แนบท้ายข่าว สอบถามรายละเอียดการร่วมกิจกรรม โทร. 0 2391 0544 และ 0 2392 1773 หรือ 08 9501 3085

ดาวน์โหลดเอกสารปรากฏการณ์สุริยุปราคา