ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปิดบริการในวันจักรี 6 เมษายน 2559

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ปิดบริการในวันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2559 เนื่องในวันจักรีเป็นเวลา 1 วัน จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน