ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปิดบริการในเทศกาลสงกรานต์ 2559

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ปิดบริการระหว่างวันพุธที่ 13 ถึง วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2559 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์เป็นเวลา 5 วัน จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน