พิธีรับมอบเงินรางวัลการประกวดโครงงานวิทยาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) (1 เมษายน 2559)

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบเงินรางวัลการประกวดโครงงานวิทยาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  โดยนายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการ สำนักงาน กศน. เป็นประธานรับมอบงบประมาณด้านรางวัล จำนวน 444,000 บาท และการศึกษาดูงานภายในประเทศ จากผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิศวกรรมโรงไฟฟ้าและพลังงานนิวเคลียร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายสุรพงษ์ คลอวุฒิเสถียร เป็นผู้มอบ ติดตาม ชมภาพบรรยากาศพิธีรับมอบเงินรางวัลการประกวดโครงงานวิทยาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)