ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปิดบริการวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2559

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ปิดบริการในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เนื่องในวันฉัตรมงคล และวันศุกร์ที่ ุ6 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เนื่องในวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ รวมเวลา 2 วัน จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน