ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการวันวิสาขบูชา 2559

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ปิดบริการในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เนื่องในวันวิสาขบูชา เป็นเวลา 1 วัน จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน