ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันประลองความเร็ว “เรือ POP POP” ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติปี 2559

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเชิญครู – อาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันประลองความเร็ว “เรือ POP POP” ซึ่งจะจัดขึ้นในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 โดยจัดการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 21 ส.ค. 2559 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้ในนามบุคคลหรือทีม ต่อหนึ่งลำเรือ ทั้งนี้ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท คือ ระดับประถม ระดับมัธยม และระดับทั่วไป ผู้สนใจเข้าแข่งขันสามารถสมัครแข่งขันได้โดยดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็ปไซด์ของทางศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา www.sciplanet.org ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2559 หรือลงทะเบียนหน้างาน ในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559 ก่อนเวลา 9.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจและการตลาด โทรศัพท์ 0 2392 0508 หรือ 0 2392 5951-5 ต่อ 2019, 2027 โทรสาร  0 2392 0508 และ 0 2391 0544

ดาวน์โหลดเอกสารการแข่งขันประลองความเร็ว “เรือ POP POP”