ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ปิดบริการในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถเป็นเวลา 1 วัน จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน