มาร่วมเรียนรู้สะเต็มศึกษาอย่างสร้างสรรค์ ใน “STE[A+]M & Star” งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (18 – 22 สิงหาคม 2559) ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559 ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ในปีนี้ จัดกิจกรรมในชื่อ “STE[A+]M  & Star” เป็นการนำแนวทางการศึกษาแบบสะเต็มศึกษา ซึ่งบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เสริมด้วยศิลปะ โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบที่ผู้ร่วมงานสามารถลงมือทดลองหรือปฏิบัติได้ด้วยตนเอง และจุดประกายการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยการแสดงท้องฟ้าจำลองกรุงเทพที่ตื่นตาตื่นใจในระบบดิจิตัลที่ทันสมัย ภายในงานยังมีการแข่งขันเครื่องร่อน เครื่องบินเล็ก เรือPop-Pop การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ทั้งระดับอนุบาล และประถมศึกษาตอนต้น การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน และการประกวดการแสดงการทดลองทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ และเสริมด้วยกิจกรรมจากหน่วยงานร่วมจัดทั้งภาครัฐ และเอกชน สอบถาม โทร. 0 2392 5951- 5 ต่อ 2007 หรือ 0 2392 1773 และโทรศัพท์/โทรสาร. 0 2391 9544 และ 0 2392 0508