ผลการแข่งขันเรือป๊อบ-ป๊อบ (Pop Pop Boat) 2559 ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 (วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559)

ผลการแข่งขันเรือป๊อบ-ป๊อบ (Pop Pop Boat) 2559 ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 (วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559)