ผลการการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ ครั้งที่ 12

ผลการการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ ครั้งที่ 12 ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 (วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559) ระดับประถม

ผลการการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ ครั้งที่ 12 ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 (วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559) ระดับมัธยม