กฟผ. มอบเงินสนับสนุน สำนักงาน กศน. จัดทำศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า ณ ศูนย์วิทยศาสตร์เพื่อการศึกษา (31 ส.ค. 59)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้มอบเงินสนับสนุนให้แก่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) จำนวน 22 ล้านบาท ในการจัดทำห้องนิทรรศการถาวรด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับ ศูนย์วิทยศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) และ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานสู่สังคม โดยมี นายกรศิษฎ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานในพิธี และนายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการ กศน. เป็นผู้รับมอบเงินสนับสนุนฯ ดังกล่าว และมีผู้บริหารของทั้ง กฟผ. และสำนักงาน กศน. ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 201 อาคารสำนักผู้ว่าการ สำนักงานกลาง กฟผ. ชมภาพพิธีรับมอบเงินสนับสนุนฯ