ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการในวันปิยมหาราช 2559 (23 – 24 ตุลาคม 2559)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ปิดบริการ ระหว่างวันอาทิตย์ ที่ 23 ตุลาคม ถึง วันจันทร์ ที่ 24 ตุลาคม 2559 เนื่องในวันปิยมหาราช และชดเชยวันปิยมหาราชเป็นเวลา 2 วัน จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน