ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ จัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดม เดือนพฤศจิกายน 2559 เรื่อง “จักรวาลอันเกรี้ยวกราด วิบัติการแห่งห้วงอวกาศ (Violent Universe Catastrophes of the Cosmos)”

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ให้บริการในส่วนของการแสดงท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ด้วยการบรรยายให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์ จากนักวิชาการศึกษา และชมการแสดงจากเครื่องฉายดาวและสื่อมัลติมีเดีย โดยเปิดการแสดงเป็นรอบ ๆ ละ 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ชม 280 คนต่อ 1 รอบการแสดง

สำหรับการแสดงภาพยนตร์เต็มโดม ในเดือนพฤศจิกายน 2559 จัดแสดง เรื่อง “จักรวาลอันเกรี้ยวกราด วิบัติการแห่งห้วงอวกาศ (Violent Universe Catastrophes of the Cosmos)” ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่เข้าชิงรอบสุดท้ายรางวัล Telly Awards เป็นการนำเสนอเรื่องราวของจักรวาลในด้านที่สุดแสนอันตราย ซึ่งซ่อนตัวอยู่ภายใต้ความสวยงามของดวงดาว ท่ามกลางอวกาศที่มืดมิดและเงียบสงบ เช่น รังสีที่เป็นอันตราย ความตายของดวงดาว และหลุมดำ เป็นต้น