ชมดวงจันทร์ใหญ่..ในคืนวันเพ็ญ กับปรากฏการณ์ ซูเปอร์มูน (Super Moon) (14 พฤศจิกายน 2559)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. โดยส่วนท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ได้เปิดเผยว่าปรากฏการณ์ซูเปอร์มูน (Super Moon) คือ ปรากฏการณ์ที่เราสามารถสังเกตเห็นดวงจันทร์เต็มดวง มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีความสว่างมากกว่าปกติ เนื่องด้วยดวงจันทร์โคจรรอบโลกเป็นวงรี จึงมีช่วงระยะเวลาที่ดวงจันทร์อยู่ใกล้กับโลก (Perigee)และอยู่ไกลจากโลก (Apogee)ช่วงเวลาที่ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลก เราจะมองเห็นดวงจันทร์มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีความสว่างมากขึ้น

ปรากฏการณ์ ซูเปอร์มูน (Super Moon) ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งตรงกับวันลอยกระทงของ ดวงจันทร์จะอยู่ใกล้โลกมากที่สุดในรอบ 68 ปี ทำให้เราสังเกตเห็นดวงจันทร์มีขนาดใหญ่ขึ้น 14% และมีความสว่างขึ้น 30% เมื่อเทียบกับดวงจันทร์ขณะอยู่ไกลโลกที่สุดครั้งสุดท้ายที่ดวงจันทร์เคยอยู่ใกล้โลกมากเท่านี้ เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2491 ถ้าเราพลาดการสังเกตการณ์ในครั้งนี้ คงต้องรออีก 18ปี ดวงจันทร์จึงจะอยู่ใกล้โลกเท่านี้อีกครั้ง นั่นคือ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2577

การสังเกตปรากฏการณ์ ซูเปอร์มูน (Super Moon) ครั้งนี้ เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ซึ่งดวงจันทร์จะขึ้นเวลา 17:48 น. และตกเวลา 5:42 น. และสามารถสังเกตปรากฏการณ์นี้ได้ตลอดทั้งคืน