เปิดประสบการณ์ใหม่ของการเรียนรู้ @ นิทรรศการสำรวจจักรวาล

มาร่วมเรียนรู้จักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาล และเทคโนโลยีอวกาศ ด้วยการสัมผัสประสบการณ์ของนักบินอวกาศ เรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ ผ่านนิทรรศการเคลื่อนที่จากต่างประเทศ ด้วยสื่อการเรียนรู้อันหลากหลาย ที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชน ได้เติบโตไปเป็นนักวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรในอนาคต ในนิทรรศการสำรวจจักรวาลแบ่งเป็น 3 โซน A : ภารกิจสำรวจอวกาศ  1. ระบบสุริยะ  2. อุโมงค์ดูดาว B : ตามติดชีวิตนักบินอวกาศ  1. การเคลื่อนที่ในห้วงอวกาศ  2. อาหารของนักบินอวกาศ  3. การขับถ่ายในอวกาศ C : เทคโนโลยีการสำรวจอวกาศ  1. เทคโนโลยีสถานีอวกาศ  2. มองโลกจากอวกาศ  3. สำรวจดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ  4. ขยะอวกาศ นิทรรศการสำรวจจักรวาล  เปิดบริการแล้ว…นิทรรศการสำรวจจักรวาลจัดแสดงที่ ชั้น 1 อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ชมภาพนิทรรศการสำรวจจักรวาล