ท้องฟ้าจำลองจัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดม เดือนธันวาคม 2559 เรื่อง “กว่าจะบินได้ (Flight Adventures)”

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. เปิดให้บริการส่วนการแสดงท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ด้วยการบรรยายให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศ จากนักวิชาการศึกษา และชมการแสดงจากเครื่องฉายดาวและสื่อมัลติมีเดีย โดยเปิดการแสดงเป็นรอบ ๆ ละ 1 ชั่วโมง ให้บริการผู้ชม 280 คนต่อ 1 รอบการแสดง

สำหรับการแสดงภาพยนตร์เต็มโดม ในเดือนธันวาคม 2559 จัดแสดง เรื่อง “กว่าจะบินได้ (Flight Adventures)” เป็นภาพยนตร์ที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การบิน เราจะตามไปดูการบินของนก เครื่องบิน และการเคลื่อนที่ในอากาศของว่าว แล้วมนุษย์เราล่ะ…จะสามารถบินไปในอากาศได้เหมือนกับนกมั๊ย?!?