ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการในวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2559

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ปิดบริการ ในวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2559เนื่องในวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ และวันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ ในวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2559 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เปิดให้บริการตามปกติ จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

หมายเหตุ : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการในวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์