เปิดเข้าชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน@ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ)

ตามที่ คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ได้มีกำหนดการจัดงานเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมยามค่ำคืน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (Night at the Museum) ระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2559 ณ แหล่งเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ภายในและภายนอกพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์

ในการนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. เป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ ได้ร่วมจัดกิจกรรมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ@ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2559 เวลา 18:00 – 21:00 น. โดยเปิดให้เข้าชมอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อาคารโลกใต้น้ำ และเข้าชมการแสดงท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ (จำนวน 3 รอบ) จัดแสดงนิทรรศการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดกิจกรรม STEM ศึกษา เช่น กังหันน้ำชัยพัฒนา เรือใบมด และกิจกรรมตั้งกล้องดูดาวในยามค่ำคืน ทั้งนี้ ในช่วงเวลา 09:00 – 16:30 น. เปิดบริการตามปกติ

ผู้สนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สามารถร่วมกิจกรรมได้โดยมีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม คือ บัตรนิทรรศการเด็ก 20 บาท และบัตรนิทรรศการผู้ใหญ่ 30 บาท (ยกเว้นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยแสดงบัตรประชาชนตัวจริงต่อเจ้าหน้าที่จำหน่ายบัตร) ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมการแสดงท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ แต่ผู้ชมต้องแสดงบัตรนิทรรศการเพื่อสำรองที่นั่งในการเข้าชมการแสดงท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2391 0544 และ 0 2392 1773 หรือมือถือ 08 9501 3085 ในวันและเวลาราชการ