นิทรรศการ “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ” พร้อมเปิดให้เข้าชมแล้ว

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. จัดนิทรรศการ “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมีเนื้อหานิทรรศการบอกเล่าถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตั้งแต่เมื่อครั้งเป็นศูนย์บริภัณฑ์เพื่อการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานหลัก คือ ศาลาวันเด็ก ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพและพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จนถึงศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ในปัจจุบัน  นิทรรศการ “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ” พร้อมเปิดให้เข้าชมแล้ว ณ บริเวณด้านหน้าห้องมหกรรม 3 มิติ ชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 2) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ชมภาพนิทรรศการ “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ”