ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ กล้องสเตอริโอ ชนิด 3 ตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. ศูนย์วิทยาศาสตร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ กล้องสเตอริโอ ชนิด 3 ตา จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร