ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ กล้องโทรทรรศน์แบบหักเหแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษามีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ กล้องโทรทรรศน์แบบหักเหแสง จำนวน ๑ เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ กล้องโทรทรรศน์แบบหักเหแสง