ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ กล้องโทรทรรศน์ดูดวงอาทิตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษามีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ กล้องโทรทรรศน์ดูดวงอาทิตย์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ กล้องโทรทรรศน์ดูดวงอาทิตย์