กำหนดการฉายภาพยนตร์เต็มโดม ปี 2561

เดือนภาพยนตร์เต็มโดม
มกราคมมหัศจรรย์แห่งออโรรา (Experience the Aurora)
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม