กำหนดการฉายภาพยนตร์เต็มโดม ปี 2561

เดือนภาพยนตร์เต็มโดม
มกราคมมหัศจรรย์แห่งออโรรา (Experience the Aurora)
กุมภาพันธ์กว่าจะบินได้ (Flight Adventures)
มีนาคมจักรวาลอันเกรี้ยวกราด วิบัติกาลแห่งห้วงอวกาศ (Violent Universe Catastrophes of the Cosmos)
เมษายนมหัศจรรย์แห่งจักรวาล (TWO SMALL PIECES OF GLASS)
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม