แถลงข่าวการตั้งชื่อดาวเคราะห์น้อย 6125 สิงห์โต

ตามที่ สมาคมดาราศาสตร์ไทย ได้จัดแถลงข่าวการตั้งชื่อดาวเคราะห์น้อย 6125 สิงห์โต ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ชั้น 1 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ เดิมชื่อว่า 1989 CN ค้นพบโดย เซย์จิ ยูเอดะ (Seiji Ueda) และฮิโรชิ คาเนดะ (Hiroshi Kaneda) ที่เมืองคุชิโระ ฮอกไกโด ในปีพ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989) มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3.96 กิโลเมตร อันดับความสว่างสัมบูรณ์ 13.8 เป็นดาวเคราะห์น้อยแถบหลัก ซึ่งเป็นกลุ่มดาวเคราะห์น้อยที่โคจรรอบดวงอาทิตย์อยู่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสบดี โคจรรอบดวงอาทิตย์ครบรอบทุก 1210 วัน (3.31 ปี) ทางสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล ได้ให้สิทธิสมาคมดาราศาสตร์ไทยตั้งชื่อดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ โดยเลือกจากบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้ว

ในการนี้ สมาคมดาราศาสตร์ไทยได้ส่งชื่อของนายสิงห์โต ปุกหุต (พ.ศ. 2458 – 2550) ซึ่งเป็นนักวิชาการและนักเขียนทางด้านดาราศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นอดีตผู้อำนวยการท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ และเป็นอดีตนายกสมาคมดาราศาสตร์ไทยด้วย ผลงานของนายสิงห์โตอย่าง “นิยายดาว” ก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน “1 ใน 88 เล่มหนังสือดีวิทยาศาสตร์ ตามโครงการวิจัยหนังสือวิทยาศาสตร์ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย” และ “หนังสือดี 100 เรื่องที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่าน โดย สำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชมภาพการแถลงข่าวดาวเคราะห์น้อยชื่อภาษาไทย : ดาวเคราะห์น้อย 6125 สิงห์โต