ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 3 (23 – 24 มี.ค. 2560)

เปิดมุมมองการเรียนรู้นอกห้องเรียน ภายใต้แนวคิด เรียนให้สนุก…เล่นให้ได้ความรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) โดยกลุ่มวิทยาศาสตร์ปฐมวัย ส่วนพิพิธภัณฑ์ ได้เห็นถึงความสำคัญของการปลูกฝังให้เด็ก ๆ รักการเรียนวิทยาศาสตร์ ผ่านการเรียนรู้ด้วยการเล่น จึงได้จัดกิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 3 ขึ้น ระหว่างวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2560 เป็นค่ายกลางวัน 2 วัน จัดกิจกรรม ณ นิทรรศการเมืองเด็ก ชั้น 6 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเยาวชนอายุ 6 – 8 ปี เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน ติดตามชมภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยการประดิษฐ์ของเล่นจากสมาชิกค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 3