การประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2560 (23 พฤษภาคม 2560)

นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00 – 18.00 น. ในการนี้ นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) ได้เข้าร่วมการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหาร กศน. หลายท่าน ชมภาพการประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าฯ