ท้องฟ้าจำลองจัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดม เดือนมิถุนายน 2560 เรื่อง “ขอบฟ้าแห่งใหม่” (์New Horizon)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ได้เปิดให้บริการส่วนการแสดงท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ด้วยการบรรยายให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศจากนักวิชาการศึกษา และชมการแสดงภาพยนตร์เต็มโดมจากเครื่องฉายดาวและสื่อมัลติมีเดีย โดยเปิดการแสดงเป็นรอบ ๆ ละ 1 ชั่วโมง ให้บริการผู้ชม 280 คนต่อ 1 รอบการแสดง

สำหรับการแสดงภาพยนตร์เต็มโดม ในเดือนมิถุนายน 2560 จัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดม เรื่อง “ขอบฟ้าแห่งใหม่” (์New Horizon) ภาพยนตร์มีความยาว 23 นาที นำเสนอความน่าสนใจของดาวเคราะห์ดวงอื่น ๆ ในระบบสุริยะเดียวกับโลกของเรา ผู้ชมจะได้ร่วมสัมผัสความร้อนแรงของดาวศุกร์ ชมดินสีส้มของดาวอังคาร การต้านแรงโน้มถ่วงอันมหาศาลของดาวพฤหัสบดี และร่วมชมความสวยงามของดาวเสาร์ มาติดตามชมว่า จะเป็นไปได้หรือไม่??..ที่มนุษย์เราจะอพยพไปอยู่บนดาวเคราะห์ดวงอื่น ๆ ในระบบสุริยะนี้ …”ขอบฟ้าแห่งใหม่” (์New Horizon) พากย์เสียงภาษาไทย โดย คุณฉันทวิทย์ ธนะเสวี (เต๋อ)