ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 4 ราย

ดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัคร