พิธีเปิดนิทรรศการความตระหนักรู้ด้านพลังงาน (Energy Literacy) (6 ธ.ค. 2559)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) จัดพิธีเปิดนิทรรศการความตระหนักรู้ด้านพลังงาน (Energy Literacy) ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน กศน. และกระทรวงพลังงาน ตามการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านพลังงาน ให้แก่นักศึกษา กศน. และประชาชนทั่วไป ผ่านกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงพลังงาน และมีคณะที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมดำเนินโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก นายประเสริฐ หอมดี รองเลขาธิการ สำนักงาน กศน. เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ พร้อมด้วยนางจันทร์ศรี พงษ์พานิช ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน และคณะผู้แทนจากกระทรวงพลังงาน ชมภาพพิธีเปิดนิทรรศการความตระหนักรู้ด้านพลังงาน (Energy Literacy)