ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

ตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ทางหน่วยงานจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินทดสอบในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสาร