ท้องฟ้าจำลองจัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดม เดือนกรกฎาคม 2560 เรื่อง “จักรวาลอันเกรี้ยวกราด วิบัติกาลแห่งห้วงอวกาศ (Violent Universe Catastrophes of the Cosmos)”

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. เปิดให้บริการส่วนการแสดงท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ โดยในช่วงแรกของการแสดงทางท้องฟ้าจำลอง เป็นการบรรยายให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศ จากนักวิชาการศึกษา และในช่วงท้ายเป็นการแสดงภาพยนตร์เต็มดาวจากเครื่องฉายดาวและสื่อมัลติมีเดีย บริการการแสดงเป็นรอบ ๆ ละ 1 ชั่วโมง ให้บริการผู้ชม 280 คนต่อ 1 รอบการแสดง

สำหรับการแสดงภาพยนตร์เต็มโดม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 จัดแสดงเรื่อง “ท้องฟ้าจำลองจัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดม เดือนกรกฎาคม 2560 เรื่อง “จักรวาลอันเกรี้ยวกราด วิบัติกาลแห่งห้วงอวกาศ (Violent Universe Catastrophes of the Cosmos)”  ภาพยนตร์ความยาว 25 นาที โดยนำเสนอเรื่องราวสุดแสนจะอันตรายในอวกาศ ไม่ว่าจะเป็นรังสีที่เป็นอันตรายที่แฝงอยู่ในอวกาศ ลักษณะของดวงดาวที่ตายแล้ว ตลอดจนความน่ากลัวของหลุมดำและอุกกาบาต อันตรายเหล่านี้…แฝงอยู่ในอวกาศสีดำสนิท ที่มืดมิดและดูสงบ…พากย์เสียงภาษาไทย โดย คุณพงศธร จงวิลาศ (เผือก)