ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2560 เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ปิดบริการระหว่างวันเสาร์ที่ 8 ถึง วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2560 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และชดเชยวันอาสาฬหบูชา รวมเป็นเวลา 3 วัน จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

หมายเหตุ : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการในวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์