ท้องฟ้าจำลองจัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดม เดือนสิงหาคม 2560 เรื่อง “กว่าจะบินได้ (Flight Adventures)”

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. เปิดให้บริการส่วนการแสดงท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ เริ่มด้วยการบรรยายให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศ จากนักวิชาการศึกษา ในช่วงแรก และการแสดงภาพยนตร์เต็มโดมจากเครื่องฉายดาวและสื่อมัลติมีเดียในช่วงหลัง (ฉายหลังจากการบรรยายดาว) โดยเปิดการแสดงเป็นรอบ ๆ ละ 1 ชั่วโมง ให้บริการผู้ชม 280 คนต่อ 1 รอบการแสดง

สำหรับการแสดงภาพยนตร์เต็มโดม ในเดือนสิงหาคม 2560 จัดแสดงเรื่อง “กว่าจะบินได้ (Flight Adventures)” ภาพยนตร์นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การบิน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการคิดค้นและวิวัฒนาการบินของมนุษย์ตั้งแต่ในอดีตกาลจนถึงปัจจุบัน ผู้ชมที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์การบิน…ไม่ควรพลาด