รับสมัครผู้เข้าแข่งขันประลองความเร็วเรือ ป๊อป ป๊อป (Pop-Pop Boat) ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. โดยส่วนพิพิธภัณฑ์ กลุ่มธรรมชาติวิทยา เปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันประลองความเร็วเรือ ป๊อป ป๊อป (Pop Pop Boat Competition) ระยะทางสนามแข่งขัน ความยาว 15 เมตร ซึ่งจะจัดการแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ชิงรางวัลพร้อมประกาศนียบัตร โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทเดี่ยว และประเภททีม มีรายละเอียด ดังนี้

1. ประเภทเดี่ยว :  แข่งขันในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. ไม่มีค่าสมัคร ใช้เรือ Pop-Pop ที่ผลิตด้วยตนเอง ไม่จำกัดวัสดุและเชื้อเพลิงที่ไม่อันตราย ไม่จำกัดน้ำหนักและความสูง โดยมีขนาดเรือ (รวมทุกส่วน) กว้างยาวไม่เกิน 4″ x 12″ และต้องออกแบบหางเสือให้สามารถเดินทางเป็นเส้นตรง แบ่งการแข่งขันเป็น 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับทั่วไป

2. ประเภททีม : ใน 1 ทีมประกอบด้วยผู้เข้าแข่งขัน 2 คนต่อเรือ 1 ลำ แข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. มีค่าสมัคร 100 บาท/ทีม โดยใช้วัสดุที่ทางผู้จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น ตามแบบมาตรฐานที่กำหนด (เตรียมกาวมาเอง) ใช้เวลาการผลิตเรือ Pop-Pop ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น. แบ่งการแข่งขันเป็นรอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ

ผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ลิ้งค์ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง กรอกรายละเอียดและนำส่งใบสมัครมายัง โทรสาร. 0 2392 0508 ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2392 0508 หรือ 08 1819 3040 (ในวันและเวลาทำการ)

ดาวน์โหลดเอกสารการแข่งขันประลองความเร็วเรือ ป๊อป ป๊อป (Pop-Pop Boat)