เชิญร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระมหากษัตริย์นักวิทยาศาสตร์ไทย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ในแนวคิด “ดาราศาสตร์ไทย ดาราศาสตร์โลก” วันที่ 18 – 22 สิงหาคม 2560

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ขอเชิญร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระมหากษัตริย์นักวิทยาศาสตร์ไทย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 22 สิงหาคม 2560 ภายใต้แนวคิด ดาราศาสตร์ไทย ดาราศาสตร์โลก เนื่องในโอกาสเตรียมเข้าสู่ปีแห่งการเฉลิมพระเกียรติ 330 ปี ดาราศาสตร์ไทยในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ได้ทรงทอดพระเนตรสุริยุปราคาบางส่วน เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2231 และครบรอบ 150 ปี ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงคำนวณและพยากรณ์ว่าจะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคามืดหมดดวง มองเห็นได้ชัดที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อปีมะโรง พ.ศ. 2411 วันอังคาร ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 10 ซึ่งตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411

18 – 22 สิงหาคม 2560 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในครั้งนี้ จัดกิจกรรมภายใต้ชือ “ดาราศาสตร์ไทย ดาราศาสตร์โลก” ประกอบด้วยนิทรรศการชั่วคราว เรื่อง “ดาราศาสตร์ไทย ดาราศาสตร์โลก” พร้อมด้วยภาพยนตร์เต็มโดมและการบรรยายดาวรอบพิเศษ เรื่อง“ดาราศาสตร์ไทย สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” กิจกรรมเสริมทักษะและกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ธรรมชาติวิทยา สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ ดาราศาสตร์และอวกาศ ที่ผู้ร่วมงานสามารถเลือกปฏิบัติกิจกรรมได้ตามอัธยาศัย โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมจัดกิจกรรมในวาระพิเศษนี้ด้วย พร้อมทั้งการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์หลายรายการ กิจกรรมดี ๆ ปีละครั้ง … ต้องห้ามพลาด

ดาวน์โหลดเอกสารรายการกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560

ดาวน์โหลดเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560