เชิญร่วมแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือและเครื่องบินจำลองพลังยาง ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือและเครื่องบินจำลองพลังยาง สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจะจัดขึ้นในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดด  ดังนี้

การแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ จัดการแข่งขันในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 โดยจัดแข่งขันในลักษณะร่อนนาน รับสมัครเข้าแข่งขันเป็นทีม ๆ ละ 3 คน แบ่งการแข่งขันเป็น 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การแข่งขันเครื่องบินจำลองพลังยาง จัดการแข่งขันในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 โดยจัดแข่งขันในลักษณะบินทน รับสมัครเข้าแข่งขันเป็นทีม ๆ ละ 3 คน แบ่งการแข่งขันเป็น 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถดาวน์โหลดกติกาและใบสมัครได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง และส่งใบสมัครพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้เข้าแข่งขันทั้ง 3 คน มาทางโทรสารหมายเลข 0 2392 0508 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ อ.ณัฐวุฒิ พุ่มดอกไม้ โทร. 08 9030 6378 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดเอกสารการแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ ประจำปี 2560

ดาวน์โหลดเอกสารการแข่งขันการแข่งขันเครื่องบินจำลองพลังยาง ประจำปี 2560