ประกาศรายชื่อโรงเรียนผ่านการคัดเลือกรอบแรก ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก ปี 2560

ตามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มวิทยาศาสตร์ปฐมวัย ส่วนพิพิธภัณฑ์ ได้จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็กขึ้น โดยแบ่งการประกวดเป็นระดับอนุบาล 2-3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ซึ่งได้เปิดรับสมัครเข้าร่วมการประกวดฯ มาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมาแล้วนั้น

บัดนี้ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก 2560 ในรอบแรก ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  ขอประกาศแจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก ของการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก 2560 ซึ่งมีโรงเรียนผ่านการคัดเลือกรอบแรกในระดับอนุบาล 2-3 จำนวน 10 ทีม และในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 10 ทีม ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนผ่านการคัดเลือกรอบแรกของการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก ปี 2560 ได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการนำเสนอโครงงานรอบสุดท้ายได้ที่ กลุ่มวิทยาศาสตร์ปฐมวัย โทร. 0 2392 5951-7 ต่อ 1601 (ในวันและเวลาราชการ)

มายเหตุ 

1. โรงเรียนที่เข้ารอบให้นำแผงโครงงานมาติดตั้งวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. – 16.00 น. ณ ชั้น 7  อาคาร 4

2.ตัดสินรอบสุดท้าย ระดับอนุบาล 2-3 วันที่ 18  สิงหาคม 2560 เวลา  09.30 น. ณ ชั้น 7  อาคาร 4

3. ตัดสินรอบสุดท้าย ระดับประถมศึกษาปีที่ 1– ปีที่ 3  วันที่ 19  สิงหาคม  2560 เวลา 09.30 น. ณ ชั้น 7 อาคาร 4

4. เกณฑ์การตัดสิน  1) นำเสนอด้วยวาจาบนเวทีประกอบสื่อทีมละไม่เกิน 10 นาที  2) เตรียมตอบคำถามคณะกรรมการที่แผงโครงงาน

ดาวน์โหลดรายชื่อโรงเรียนผ่านการคัดเลือกรอบแรก ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก ปี 2560