โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเรือป๊อปป๊อป (POP POP Boat) รุ่นที่ 1 และ 2 (22 และ 23 กรกฎาคม 2560)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. โดยส่วนพิพิธภัณฑ์ กลุ่มธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเรือป๊อปป๊อป (POP POP Boat) ณ ห้องปฏิบัติการนิวเคลียส ชั้น 7 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดการอบรม  2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ในวันเสาร์ 22 กรกฎาคม 25ุ60  และรุ่นที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 25ุ60 อบรมเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเรือป๊อปป๊อป เป็นโครงการที่นำความรู้ด้านเทอร์โมไดนามิก ซึ่งเป็นหลักการของการขับเคลื่อนเรือป๊อปป๊อป ประกอบกับการสร้างสรรค์ผลงานอย่างบูรณาการ เพื่อความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์และรูปทรงที่มีประสิทธิภาพในการแข่งขัน ทั้งนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ยังจัดให้มีการแขงขันประลองความเร็วเรือป๊อปป๊อบ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ด้วย ชมภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเรือป๊อปป๊อป (POP POP Boat) รุ่นที่ 1 และ 2 (22 และ 23 กรกฎาคม 2560)