กศน. ร่วมกับ กฟผ. เปิด “เมืองไฟฟ้า” พื้นที่แห่งการเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าสำหรับประชาชน

จากข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กศน. และ กฟผ. ในวันวาน เกิดเป็น “เมืองไฟฟ้า” พื้นที่แห่งการเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าสำหรับประชาชน ในวันนี้ วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560 เลขาธิการ กศน. นายกฤตชัย อรุณรัตน์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ได้ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “เมืองไฟฟ้า (Electric City)” ณ อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยนางตติยา ใจบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงาน กศน. และคณะผู้บริหาร กฟผ. นักเรียน และนักศึกษา กศน. ร่วมแสดงความยินดี ชมภาพบรรยากาศพิธีเปิดนิทรรศการถาวรด้านพลังงานไฟฟ้า “เมืองไฟฟ้า (Electric City)” และชมภาพนิทรรศการถาวรด้านพลังงานไฟฟ้า “เมืองไฟฟ้า (Electric City)”