สำนักงาน กศน. ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด งาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจำปี 2560

ตามที่ องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้กำหนดให้วันที่ กันยายนของทุกปี เป็นวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ มีเป้าหมายเพื่อเน้นความสำคัญของการรู้หนังสือแก่ปัจเจกชน ชุมชนและสังคม มีการจัดกิจกรรม “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ในทั่วโลก และมีการเชิญชวนประเทศสมาชิก ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเพื่อระลึกถึงวันสำคัญดังกล่าว 

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน กศน. ได้ร่วมเฉลิมฉลองวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ โดยกำหนดให้มีการจัดงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี เพื่อตอบสนองเจตนารมณ์ของวันสำคัญดังกล่าว รวมทั้งจัดกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล และการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ภายใต้แนวคิด “การรู้หนังสือในโลกยุคดิจิทัล” (Literacy in a Digital World) ในการนี้ สำนักงาน กศน. ขอเชิญทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสด งาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจำปี 2560 ได้ทางช่อง 9 MCOT HD (ทีวีดิจิทัลช่อง 30)