ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ร่วมกับ สมาคมดาราศาสตร์ไทย จัดกิจกรรม “ปิดฉากภารกิจสุดท้าย ยานอวกาศแคสซินี พ.ศ. 2540 – 2560” ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560

ตามที่ ยานอวกาศแคสซินี ได้ปฏิบัติภารกิจสำรวจดาวเสาร์มาตลอดระยะเวลา 20 ปี และทางองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ หรือ นาซ่า (National Aeronautics and Space Administration – NASA) ได้กำหนดภารกิจสุดท้ายของยานอวกาศแคสซินี ให้เข้าสู่ชั้นบรรยากาศดาวเสาร์และเผาไหม้ทำลายตัวเอง ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560 ในการนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้ร่วมกับ สมาคมดาราศาสตร์ไทย จัดกิจกรรม “ปิดฉากภารกิจสุดท้าย ยานอวกาศแคสซินี  พ.ศ. 2540 – 2560” ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรม “ปิดฉากภารกิจสุดท้าย ยานอวกาศแคสซินี  พ.ศ. 2540 – 2560” ครั้งนี้ มีหลากหลายรูปแบบ เริ่มด้วยงาน เสวนาดาราศาสตร์ “ปิดฉากภารกิจสุดท้าย ยานอวกาศแคสซินี  พ.ศ. 2540 – 2560” ในเวลา 16:30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 4 (อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ในช่วงค่ำ มาร่วมกิจกรรมส่องดูวงแหวนดาวเสาร์ที่สวยงามผ่านกล้องโทรทรรศน์ หรือถ่ายภาพดาวเสาร์ผ่านกล้องโทรทรรศน์ พบกับกิจกรรมสุดพิเศษสุด คือ การแสดงท้องฟ้าจำลองรอบพิเศษ เรื่อง “ปิดฉากภารกิจสุดท้าย ยานอวกาศแคสซินี  พ.ศ. 2540 – 2560” ซึ่งเปิดให้เข้าชมฟรี!! (ไม่มีค่าใช้จ่าย) โดยเปิดการแสดงรอบพิเศษ จำนวน รอบ ๆ ละ 30 นาที ให้บริการได้ 170 ที่นั่งต่อรอบ และเริ่มรอบแรก เวลา 18:00 น. ผู้สนใจติดต่อขอรับบัตรสำรองที่นั่งชมการแสดงท้องฟ้าจำลองรอบพิเศษ เรื่อง “ปิดฉากภารกิจสุดท้าย ยานอวกาศแคสซินี  พ.ศ. 2540 – 2560” ได้ที่ อาคารท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 16:00 น. เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โทร : 0 -2391- 0544, 0 – 2392-1773 และสมาคมดาราศาสตร์ไทย โทร : 0 -2381-7409 – 1 

ดาวน์โหลดข่าวประชาสัมพันธ์